“a potem – była czeremcha
i czeremcha
patrzyła – ”

Halina Poświatowska “***(w kwiatkach czeremchy…”