Kwiecień plecień

wciąż przeplata

dużo zimy

ni ma lata