Czym prędzej się ubierajcie
na spacer się wybierajcie
przywitać Wiosnę!