“I warto mieć marzenia

Doczekać ich spełnienia…”

Maciej Zieliński “Kto wie”