“Wszyscy jesteśmy trochę dziwni, a kiedy znajdziemy osobę, której dziwność jest zgodna z naszą, łączymy się z nią i wpadamy we wzajemną dziwność, i nazywamy to miłością.”

Dr Seuss