“Wolę swoją znów dolinę,
Obok której płynie czas,
Szuka jej, kto był tu raz.”

Budka Suflera “Sen o dolinie”