Czekam na wiatr, co rozgoni
Ciemne skłębione zasłony
Stanę wtedy na “RAZ!”
Ze słońcem twarzą w twarz…

Maanam “Krakowski spleen”