Na Banana

Gościu, siądź pod mym liściem a odpoczni sobie! Choćby dach zaczął przeciekać, ja cię ochronię, Gdy słońce cień rzucę na książkę w twej ręce. Nie wzgardzę, gdy mi nawóz wlejesz w podzięce.

READ MORE