Gościu, siądź pod mym liściem a odpoczni sobie!

Choćby dach zaczął przeciekać, ja cię ochronię,

Gdy słońce cień rzucę na książkę w twej ręce.

Nie wzgardzę, gdy mi nawóz wlejesz w podzięce.