“tymczasem wytrwałe słońce
obiega
drugą stronę zmarzniętej ziemi”

Halina Poświatowska “***(jutro zobaczę cię znowu)”