Gdy jest bardzo smutno, to kocha się zachody słońca.”

Antoine de Saint-Exupéry “Mały Książę”